Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Finnmark Fisk As er bare et av anleggene langs kysten som opplever årets sesong som særdeles vanskelig. For det nye moderne anlegget i Mehamn har det som skjer rammet ekstra. De har ennå ikke opparbeidet en flåte som sogner til dem. Det fører til at de ikke får den fisken som skal til for å holde full drift. Når så snittprisen til nå i år har ligget på rundt fem kroner er enn for fjoråret, begynner regnestykkene å helle feil vei. I tillegg så har det til nå blitt tatt opp et betydelig mindre kvantum i år enn i fjor.

Kundene reagerer

Daglig leder ved Finnmark Fisk AS Jørn Gunnar Jacobsen sier at denne uforutsigbarheten i både priser og leveranser ikke kan holde i lengden for noen av leddene i fiskeindustrien.

Daglig leder ved Finnmark Fisk AS Jørn Gunnar Jacobsen

- Når vi ikke kan forutsigbarhet på prisene, så reagerer kundene våre. Vi har ICA som kunde. De reagerer på at vi ikke får levert nok fisk. For oss er dette en krisesituasjon. Intet mindre enn det, sier Jacobsen, og bruker til og med ordet farlig når han beskriver dagens situasjon.

Både bedriften han leder og flere andre industribedrifter Kyst og Fjord har snakket med sier akkurat det samme. De er avhengig av nok fisk. De er avhengig av kvalitetsfisk. De er avhengig av riktig fisk, og de er avhengig av riktig pris for å kunne henge med.

- Det hjelper ikke om vi får inn 10 båter med hyse hvis det er torsk vi vil ha, sier han videre.

Driver med minus

Finnmark Fisk AS har hatt ute permitteringer. På direkte spørsmål fra Kyst og Fjord svarer Jacobsen at det ikke er snakk om å stenge ned drifta selv om man er inne i en vanskelig periode akkurat nå.

- Men, det er jo helt klart at om vi skal kunne opprettholde drift gjennom hele året så er vi nødt til å få fisk på land ved anlegget vårt i Mehamn. Da mener jeg fisk til en pris som ikke fører til at vi hele tiden ligger på minussiden. I lengden går ikke det, sier han.

les hele saken her: https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=kystogfjord