– Vi er tilfreds med at plattformen tar hensyn til våre innspill i forhandlingene. Sentralt for hele fiskeflåten er det at ressursfordelingen ligger fast. Forutsetningen om tilbakefall av strukturkvoter i fartøygruppene innfris og grunnprinsippene i fiskerilovgivningen ligger fast. Vi er også enig i at vi skal ha en lønnsom næring og arbeide for å øke verdiskapningen, sier Audun Maråk, adm.dir. i Fiskebåt.

- Fiskebåts politikk

I regjeringserklæringen som ble present i går kveld blir det vist til at fiskeriressursene er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Og videre at regjeringen vil basere sitt uttak av havressursene på faglige råd, og bekjempe ulovlig fiske.

- Dette er også Fiskebåt sin politikk, og vi stiller oss bak det meste av det regjeringen nå legger opp til. Det er bra at regjeringsplattformen har fokus på marked og bærekraft, og at de holder fast ved kvotestabilitet og at strukturkvoter skal tilbake til gruppene etter utløpt periode. Vi har nå en flertallsregjering og dermed muligheten til å få gjennomført politiske avklaringer og retningsvalg – og ikke bare utredninger – er nå tilstede, påpeker Maråk.

Sjøpattedyr

Regjeringen peker ellers på at det fortsatt er behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr, og at forskning og kunnskapsutvikling er viktig for å øke mulighetene for å beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen skriver videre i erklæringen at de vil hindre unødvendig regulering av flåten og modernisere kvoteordningen.