- Sjømatnæringen må få tak i de beste hodene, og styrke satsingen på anvendt forskning. Det var blant innspillene til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under et samrådsmøte i Tromsø 22.juni.

Stor interesse

Et 60-talls personer fra en rekke bedrifter, institusjoner og organisasjoner i Tromsø-regionen var samlet for å høre ministerens tanker om den forestående stortingsmeldingen om sjømatnasjonen Norge. Møtet fant sted i Nofimas lokaler.

Deretter fikk representanter fra blant andre Universitetet i Tromsø, Eksportutvalget for fisk, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforbund, Troms fylkeskommune, Norges Kystfiskarlag, Fiskarlaget Nord og Innovasjon Norge komme med innspill.

Stolt av næringen

- Jeg er stolt over hva vi utretter i norsk sjømatnæring, men jeg er ikke fornøyd. Vi må klare å utnytte potensialet i havet enda bedre, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sin innledning, ifølge nettstedet kyst.no.

Stortingsmeldingen skal bidra til å videreutvikle sjømatnæringas rolle som verdiskaper langs kysten. Den skal legges frem i slutten av neste år eller starten av 2013.

- Langsiktig

- Anvendt forskning krever langsiktig investering i kompetanseoppbygging og en god plan for finansiering. Dette håper jeg ministeren vil ta med i sjømatmeldingen, sa konsernsjef i matforskningsinstituttet Nofima, Øyvind Fylling-Jensen.

Møtet i Tromsø var det første av en rekke samrådsmøter med marine miljøer over hele landet. I løpet av det neste året skal statsråden meisle ut visjoner, mål og tiltak som skal sørge for at Norge opprettholder posisjonen som en av verdens ledende sjømatnasjoner.