Årets tobissesong var i gang 15. april med fem fartøy i aktivitet fra første dag.

- Fisket varierte litt, men ble betegnet som godt og det var fartøy som hadde over 300 tonn første dagen. De første fangstene ble meldt inn fra Klondyke, men nå i slutten av uka er storparten av flåten som nå teller 12 fartøy forflyttet til Inner Shoal, melder sildelaget.

I ukerapporten skriver de at det hittil er det meldt inn åtte fangster på til sammen 6 900 tonn. Størrelsen på fisken betegnes som god, men det er som normalt først på sesongen, lite fett i den.

Denne uken venter de at fisket skal ta seg ytterligere opp, ettersom stadig flere fartøy nå har staket ut kursen mot tobisfeltene.

Kolmule

dette skjer samtidig som kolmulefisket går det mot slutten. Ifølge sildelaget har de fleste båtene som fisker vest i Atlanteren tatt sine kvoter. 8 800 tonn er meldt inn, åtte fangster på tilsammen vel 8 300 tonn er fisket ved St. Kilda og to fangster på knappe 500 er tatt i «Kanten» i Nordsjøen. Nå søndag er det ett fartøy igjen på feltet.

Hestmakrell

Også sist uke ble det tatt enkelte fangster med hestmakrell med 230 tonn til sammen.

- Av dette er 80 tonn tatt i forbindelse med «kantenfiske» mens 150 tonn er notfangster tatt på Vestlandet fra Ryfylkefjordene og nordover til og med Møre.

I tillegg har en båt har fisket øyepål og kunne melde inn en fangst på 240 tonn. Av andre fiskeslag omsatt av sildelaget er det tatt noen få tonn som bifangst i fisket til indirekte konsum.

- Vårens første fangst med makrell til ferskmarkede er også meldt inn denne uke. Det blir spennende å se om «koronaen» har noen betydning for omsetningen i dette fiskeriet. De første fangstene går vel til nærmarkede, men Italia er jo ett av de store markedene for fersk makrell, skriver sildelaget i ukerapporten.