Arctic Swan hadde i tillegg et svært lite kvantum hvitfisk i fryserommet. Fisken tilhørte mannskapet og var fisket i norske farvann på en tidligere fangsttur. Denne fisken var ikke innrapportert ved innseiling til russisk sone. Rederi og skipper risikerer en bot for disse forholdene, skriver Fiskebåt i en pressemeldingt.

Gjennomføringen av kontrollen har tatt svært lang tid, men ble imidlertid gjennomført i en god atmosfære, framgår det i meldingen.

Takker for god hjelp

Daglig leder i Arctic Swan AS, Einar Jan Remøy, berømmer det norske konsulatet i Murmansk som har vært til stor hjelp, og vil på vegne av rederi og mannskap takke for bistanden de har fått.

–Takk også til et tålmodig og dyktig mannskap og skipper. De har taklet også denne situasjonen svært godt. Målet nå er nødvendig vedlikehold av hovedmotor, og komme raskest mulig i fiske igjen, sier Remøy i meldingen.

Skipper Gert Sandvik ombord i Arctic Swan, sier at han jeg gjerne skulle vært denne erfaringen foruten, men takker for all hjelp de har fått.

- Jeg vil rette en stor takk til Norges generalkonsulat i Murmansk, og spesielt konsul Astrid Nærum, for uvurderlig bistand under oppholdet i Murmansk, sier Sandvik.

Behov for dialog

Fiskebåt har bistått rederiet underveis i prosessen. Administrerende direktør Audun Maråk uttrykker lettelse over at fartøyet nå har fått seile fra Murmansk, men mener at saken illustrerer at det er behov for ytterligere dialog mellom norske og russiske myndigheter.

Administrerende direktør Audun Maråk uttrykker lettelse over at fartøyet nå har fått seile fra Murmansk.

-Under kontrollen ble skipper stilt spørsmål og presentert for et regelverk som viser at det er behov for langt bedre informasjonsutveksling. Norske og russiske myndigheter må skape gjensidig klarhet i regelverket av hensyn til fiskerne i Barentshavet. I dag er det russisk rulett for norske fiskere å fiske norske kvoter i russisk farvann. Slik kan vi ikke ha det, sier Maråk.

Arctic Swan har et mannskap på 17 personer.