Det går fram av en melding fra Fiskeridirektøren. Meldinga ser slik ut:

ØKNING I MAKSIMALKVOTENE I FISKET ETTER MAKRELL FOR GARN- OG SNØREGRUPPEN

Maksimalkvotene for fartøy med adgang til å delta med garn eller snøre i fisket etter makrell økes med virkning fra og med i dag, 25. september, med 25 %.

Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten blir etter økningen på 51,694 tonn.