Segla kjøper seg inn med en tredjedel i Nord Senja Fisk. Med det tilføres frisk kapital og sikre leveringer av råstoff, melder Troms Folkeblad.

Handelen som kom i havn i desember, har pågått i rundt tre måneder. Med den friske kapitalen som tilføres gjennom handelen, skal drifta av fiskeriforedlingsbedrifta ekspanderes. Segla har en egen fiskebåtflåte og driver i dag med fiske og fangst.

– Vi ble invitert av Nord Senja Fisk til å kjøpe oss inn, noe vi ønska å gjøre. Dette betyr blant annet tilføring av kapital fra oss, noe som gir muligheter for videreutvikling. Man vil også få flere bein å stå på, forteller Trond Berntsen, som er daglig leder for Segla til avisen.

Handelen ble lagt opp til av Nord Senja Fisk. Grunnene til at de ønska å få inn akkurat Segla var mange.

-Fiskerinæringa er ei næring med små marginer. Da er det viktig å ha størst mulig produksjon for minst mulig utgifter. Derfor anser vi det som viktig på sikt å knytte til seg en såpass stor råstoffleverandør som Segla. I Segla har vi også folk vi samarbeider godt med, og de kjenner bransjen vår godt, forteller Egil Johansen til folkebladet.no

I 2011 hadde Nord Senja Fisk en omsetning på 43 millioner kroner. Overskuddet dette året var på 1,6 millioner kroner.