Sotra Fiskeindustri AS er midlertidig utestengt fra det russiske markedet. Årsaken er funn av uønskede bakterier.

Den russiske veterinærtjenesten meddeler at det er innført midlertidige importrestriksjoner overfor virksomheten H-66 Sotra Fiskeindustri AS.

Importrestriksjonen er gjeldende fra 5. oktober, og blir forklart med gjentatte funn av uønskede bakterier i importerte varepartier fra virksomheten, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet blir av russiske myndigheter bedt om å gjøre undersøkelser på virksomheten og melde tilbake resultater av disse.

Det er nå 31 virksomheter som kan eksportere oppdrettet laksefisk til Russland.