– Jeg er langt på vei enig med Ola Borten Moe. Fangst av sjøpattedyr, både på sel og hval, er bærekraftig og nyttig – og det er en legitim matressurs, på lik linje med andre marine ressurser, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik til vg.no som har laget en omfattende sak om Borten Moes hvalfangstsynspunkt.

Borten Moe framholder overfor VG at det ikke burde være forskjell på hval- og seljakt ett opp mot andre dyr det er lov å jakte på. Særlig ikke når bestandene er på et så høyt nivå at de konkurrerer om fiskeressursene som kunne vært brukt til menneskeføde.

Dyrebeskyttelsen NOAH, går på sin side i strupen på nestlederen i Senterpartiet og lover full kamp, men han vil få full støtte fra regjeringen.,

- Som Borten Moe også er inne på er det mer enn nok tilgjengelig kvote. Utfordringen er å få flere til å se sin nytte i å drive mer fangst. Som Borten Moe nok også vet godt skyldes mye at tilgangen til markedene er svært snever. Og la det ikke være tvil om at jeg vil legge til rette for at fangsten av sjøpattedyr forblir liv laga, sier fiskeriministeren til VG.no.