I likhet med prisfastsettelsen for sei og torsk, viser samtlige parameter at prisen på kongekrabbe (hankrabbe) også må opp. Dermed ble prisen på den største krabben over 3,2 kilo jekket opp fra kroner 138,- til 148 kroner kiloen.

Kongekrabbe mellom 2,2- og 3,2 kilo settes til 143 kroner mens krabbe mellom 1,6 og 2,2 kilo får en ny minstepris på 98 kroner kiloen. Med andre ord en økning med ti kroner kiloen for alle sorter.