- Formålet med den nye nettsiden er å kommunisere nettverkets verdier og engasjement, så vel blant våre medlemmer, som utenfor organisasjonen, sier prosjektleder Keven Vottestad i en pressemelding.

- Torskenettverkets mål er å skape en bærekraftig og fremtidsrettet standard for torskeoppdrett i Norge. Å ha en oppdatert og fungerende nettside vil hjelpe oss med å nå ut til aktører i næringen. Dette blir vårt digitale utstillingsvindu. Et sted hvor vi kan synliggjøre hva vi til enhver tid jobber med og hva vi i samarbeid klarer å utrette, fortsetter Vottestad.

Med mer enn 30 medlemsbedrifter fra Danmark i sør til Mehamn i nord, representerer torskenettverket alle ledd i denne spennende og utfordrende næringen.

– Skal vi lykkes må vi samarbeide på tvers av ulike ledd i næringen. Dette ser vi ut til å lykkes med i Torskenettverket, sier lederen for styringsgruppa Rune Eriksen fra Norcod.

Arbeidsgruppen som har bidratt i arbeidet med nettsiden har bestått av;

  • Karen S Nilsen og Beate Grønnevik fra Havlandet Havbruk,

  • Odd Elvebø fra Finnmark Cod,

  • Rolf Nordmo fra Codfarm,

  • Ørjan Jensen fra KIME Akva,

  • Falk Øveraas fra Gadus Group,

  • Rune Devik fra Namdal Settefisk, og

  • Christian Tangen fra CIT Holding.