Daniel A. Øien

Femårskontrakten mellom Telenor Satellite Broadcasting, Ship Equip i Ålesund og skotske NewWave Broadband vil sikre økt kapasitet i norske havområder, melder Telenor.

Den nye satellitten THOR 7 skytes opp i 2013 og vil være utstyrt med teknologi for både kringkastings- og datatjenester. Den vil levere bredbåndskapasitet ved siden av de nåværende satellittene THOR 5 og Intelsat 10-02.

- Når THOR7 kommer i drift vil vi kunne tilby ytterligere kapasitet for de stadig flere tjenestetypene som den maritime bransjen krever, sier Michael Carter, salgsdirektør i Telenor Satellite Broadcasting.

Bredbånd i skipsfartøy forventes bli et konkurransefortrinn i kampen om arbeidskraft, i tillegg til enklere og raskere tilgang på datatjenester til havs.