Norges Råfisklag mener ryddeaksjonene er så viktig at de er villige til å strekke seg langt for å bidra til at flest mulig deltar. Årlig havner rundt åtte millioner tonn søppel i havet, og konsekvensene er alvorlige. Forskerne i World Economic Forum (WEF) meldte allerede i 2016 at hvis ingenting gjøres, vil det innen 2050 være mer plastsøppel enn fisk i verdenshavene.

– Søppel i havet er et enormt miljøproblem som berører oss alle. Vi i villfisknæringen er tett på problemet – og ønsker å være en del av løsningen. Vi er totalt avhengig av et bærekraftig hav for at suksesshistorien om norsk villfisk skal kunne fortsette også i fremtiden, sier Lisbeth N. Drotz fra Norges Råfisklag i en pressemelding.

Råfisklaget gjentar nå suksessen fra i fjor og setter av en million kroner som skal gå til å støtte ryddeaksjoner i deres distrikt (fra Finnmark til Nordmøre) i 2019. Alle lag, foreninger og organisasjoner kan søke om inntil 50.000,- i støtte fra fiskesalgslaget. Drotz håper at så mange som mulig blir med på ryddelaget.

– Vi håper det blir mange søkere – og mange flotte aksjoner, sier Lisbeth Drotz.

– Vi håper det blir mange søkere – og mange flotte aksjoner. Vi tror tiltak som dette kan bidra til å endre folks holdninger til det å kaste søppel i havet, og på den måten gjøre en høyst reell forskjell, sier Drotz.

I tillegg til å dele ut pengestøtte, skal Råfisklaget og Redningsselskapet sammen rydde på selve Strandryddedagen, den 4. mai. Dette gjorde de to aktørene i fjor også, og fylte den gang to store containere med søppel fra havet.

– Vi i Råfisklaget vil gjøre alt vi kan for å bevare havene for fremtidige generasjoner, og vi må erkjenne at fiskerinæringen kan bli flinkere. Det å forhindre at plast og annet søppel havner i havet er noe vi må ha fokus på gjennom hele året, sier Drotz.

Les mer om støtteordningen og kriterier for pengestøtten her: www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Omoss/Vi_stotter/Ryddeifjaera