- Med litt planlegging av logistikken kan også elvefisken omsettes kommersielt