- Jeg mener at dette er et gjennombrudd, et vendepunkt i forhold til den avpolitiseringen av fiskerinæringa vi har sett den senere tid. Djevelen ligger i detaljene, og etter hvert har fiskeripolitikken blitt så vanskelig å forstå, at vi overlater styringa til teknokratene. Slik skal det ikke være, fiskeripolitikk må være noe alle forstår. Dette er fellesskapets eiendom og da skal fellesskapet ha full tilgang til hvordan dette forvaltes, sier Fylkesnes til Kyst og Fjord.

Hans forslag om å gripe inn mot Per Sandbergs kvoteinstruks kom etter deltakelse på årsmøtet til Kystfiskarlaget, og senere på det ekstraordinære årsmøtet til Fiskarlaget Nord.

- Deltakerne på disse møtene var både forbannet og lei seg over det som var i ferd med å skje. Dette var folk som kanskje kunne tjene noen kroner på utviklinga, men som likevel ga uttrykk for at de så hvilken veg dette ville gå, og at de ønsket å være lojale mot samfunnene sine. Det gjorde inntrykk på meg, og jeg tenkte at «søren heller, dette kan vi ikke tillate. Noen må gjøre noe.»

Les mer om stortingets snuoperasjon i denne ukens papirutgave av Kyst og Fjord.