Råfisklaget melder at det er en oppgang i minstepris for torsk, sei og hyse.

Her er et utvalg av de nye dynamiske minsteprisene som gjelder fra mandag 24. juni:

  • Torsk øker med 25 øre til kr 25,25 (for størrelse 2,5-6 kg).

  • Sei øker med 10 øre til 9,20 kr (for størrelse over 2,3 kg).

  • Hyse øker med 50 øre til 13,75 kr (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

  • Rogn av rognkjeks går ned 1 krone til 63,00 kr.

Se mer om minstepriser hos Råfisklaget.

Minsteprisene for torsk, sei, hyse gjelder til og med 07. juli. For rognkjeks og sjøltilvirket tørrfisk gjelder prisene inntil videre.

Fra Sildelaget meldes det at minsteprisen for nordsjøsild til konsum er satt opp fra kr. 4,46 til kr. 4,62 per kilo.