- Tarifflønna i fiskeindustrien er 140,- kroner timen. Når disse litauiske arbeidere tjener 80 kroner under minstelønna i tariffavtalen, er dette helt klart sosial dumping. Bedriftene ønsker å spare penger, og ønsker å spare sosiale omkostninger de ellers ville hatt som fast ansatt, mener forbundssekretær Hans-Johan Dahl med ansvar for fiskeindustrien i NNN.

- Ingen grenser

Han framholder at dette er en meget viktig sak for forbundet.

- Arbeidsgiveres kreativitet når det gjelder å omgå lov- og avtaleverket for å spare penger, kjenner ingen grenser, sukker forbundssekretæren oppgitt.

Hverken Fjordlaks eller Nergård mener det er problematisk å benytte det litauiske selskapet Altonas som formelt har arbeidsgiveransvar for litauerne. Selskapene mener de er på rett side i forhold til lovverket.

Ved de to fiskeindustribedriftene i Tufjord i Finnmark og på Karlsøy i Troms ble produksjonen overtatt av det litauiske selskapet Altonas tidligere i vinter. De to bedriftene er eid av norske Fjordlaks, men selskapet er ikke det eneste som benytter seg av Altonas’ tjenester. Også Nergård-konsernet har supplert arbeidsstokken i Senjahopen i Troms med seks personer fra Altonas.