Nylig ble det beslaglagt syv ulovlige hummerteiner med fangst av både krabber og hummer i hummerfredningsområdet ved Trollsøy i Austevoll.

– Uønskede redskap i dette området er et økende problem, sier Arvid Sundberg, seksjonssjef ved fartøy og kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratet region Vest i en pressemelding.

Hva som er årsaken til at det blir satt ut flere ulovlige redskap i området er uvisst. Men siden redskapen var merket med fullt navn kan det tyde på at det kan være uvitenhet om at området er et fredningsområde.

Påvirker forskningen

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet har et tett samarbeid for å fjerne redskap som er satt ut ulovlig. Redskapene blir beslaglagt og forholdene blir anmeldt til politiet.

– Ulovlige redskap som fangster i området kan påvirke resultatene av forskningen i fredningsområder, sier seniorforsker Terje Van der Meeren ved Havforskningsinstituttet.