Produsenten av verdens første el-sjark, Selfa Arctic var tidligere i høst ute i mediene og ønsket seg drahjelp fra staten for å få i gang produksjonen av el-sjarker. Prototypen er allerede satt på vannet, men kostnadene vil i starten alltid være større enn markedet sluker. Salgssjef Fredrik Ianssen har derfor vært klar på at staten må på banen dersom de ønsker å bidra til en grønnere fiskerinæring.

Sentralstyremedlem i Venstre, Arne Ivar Mikalsen fra Stokmarknes ivrer sterkt for et grønt skifte, og spilte saken inn for partiets mann i finanskomitéen. Tilbakemeldingen derfra var ubetinget positiv.

- Så jeg kan slå fast at Venstre vil prioritere å få dette inn i statsbudsjettet for 2016. Jeg har jobbet opp mot stortingsgruppa og fikk gjennomslag for å få på plass ei ordning som tar opp i seg båter som den omtalte el-sjarken, sier Mikalsen til Kyst og Fjord.

- At de første el-sjarkene blir dyre på grunn av små produksjonsserier, var det samme argumentet man brukte den gangen elbilen lå i startgropa, påpeker Mikalsen.

- Vi ser at el-sjarken er et produkt som kan fungere, og da er det viktig å få teknologien i gang slik at markedet kan få tilgang til dette. Miljøutvikling må ofte basere seg på at det er sunn business i det. Og med det vi hører om at båten har en rekkevidde som gjør det praktisk mulig å bruke den i vanlig fiske, og at det er mulig å spare 60- 70 prosent av drivstoffkostnadene, så blir dette god business.

Mer i papiravisa