- Samtidig med at færre omkom fra fritidsbåt, reddet Redningsselskapet 45 menneskeliv i 2016, 15 flere enn i 2015.

- Det er positivt at tallene går nedover, og vi håper at denne trenden vil fortsette. Samtidig ønsker vi at folk skal kose seg, ta vare på seg selv og vise hensyn til andre som ferdes på sjøen, sier Sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Det er få kvinner som mister livet ved bruk av fritidsbåter, bare én av de 27 omkomne i fjor var en kvinne. Gjennomsnittsalderen på de omkomne var 56 år, noe høyere enn i fjor. Fem var av utenlandsk nasjonalitet. Som regel var det en åpen motorbåt som ble brukt. Direktoratet har ikke oppgitt hvor mange av dem som drev med fritidsfiske.

Hele Sjøfartsdirektoratets oppsummering om ulykker med fritidsbåter finner du her.