Av: Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Ap-lederen var invitert som innleder til en debatt om hvordan Norge skal ivareta sitt fortrinn som leverandør av sjømat fra et rent hav.

- Nå har jo dette med «havrommet» blitt tullet litt med. Men jeg mener det trengs en vekkelse for de miljøutfordinger vi har i havet. Vi må vinne forståelse for at havet er en truet art på jorda. Og dere vet bedre enn noen av oss betydningen av havet.

Støre viste til statistikk-øvelsen rundt marin plastforsøpling, der mengden plast i havet øker for hvert eneste år inntil forskerne har anslått at man innen 2050 vil ha mer plast enn fisk i havet.

- Vi samler bare inn sju promille av det som kastes av plast. Vi er på ingen måte inne på en bærekraftig kurs. Det er et drama foran øynene våre, sa Støre.

Han viste til at det å berge havet er et av bærekraftmålene til FN.

- Og jeg tror vi er enige om at dette er viktig i Norge. Men vi har langt igjen til å forstå hva som skal til for å nå dette målet. Vi mangler politisk lederskap ute i verden for å få gjort noe med det.

Og her mener Støre det er naturlig at Norge tar grep.

- Dette bør være det neste store internasjonale initiativet Norge bør ta. Vi har hatt mange gode initiativer tidligere, på vaksiner, regnskog, utdanning til unge jenter osv. osv. Men jeg mener det neste store initiativet bør være at vi lager en plan og en retning for å få dette på den internasjonale dagsorden.

Støre mener Norge bare skal sette i gang, og sørge for å rydde våre egne strender, i tillegg til en rekke andre tiltak.

- Vi skal bare sette i gang, og ikke dekke oss bak at dette kan vi ikke gjøre noe med hvis vi ikke får andre land med oss. Dette kan vi begynne med selv. Og på dette området vil vi ha stor nytte av at fiskerne rapporterer om hva de ser, og stiller krav til at dette blir en politisk realitet. Norge har forutsetninger for å spille en rolle i denne saken. Vi har hatt det før, og vi bør ha det også i det 21. århundre, som ligger an til å bli havets århundre, avsluttet Støre.