Helge Haug ved Nic Haug i Ballstad sier årets hengekvantum blir vesentlig lavere enn i fjor.

- Uværet som preget de to siste ukene fram mot helgen som gikk, ødela den beste hengetiden. Samtidig er det mange båter som er ferdige med kvotene sine. Dermed blir det ikke like mye på hjell i år som i fjor, sier Haug til Kyst og Fjord.

Røst berger seg

Ser man bort fra situasjonen på Røst, vil de fleste tørrfiskprodusentene i Lofoten oppleve mindre hengekvantum i år på grunn av vær og kvotesituasjonen.

Tørrfiskprodusentene på Røst har til gjengjeld hatt nok av fremmedbåter - slik at de får fylt sine hjeller.

- Siden så mange båter har tatt sine fartøykvoter, er det i hovedsak hjemmeflåten som vil levere fisk til henging. Dermed bortfaller kvantumet vi normalt får fra fremmedflåten, og det merkes helt klart, sier Haug.

Iskald vinter

Råstofftilgangen i januar og februar var likevel meget god også i Lofoten. Det ble tatt rekordstore fangster på yttersiden, men iskald vind fra nordøst gjorde det umulig å komme i gang med tørrfiskproduksjonen før i månedsskiftet februar/mars.