– Tema for møtet på Sortland er i hovedsak fiskeri. Vi har invitert representanter fra fiskerinæringa, som vi vil ha dialog med onsdag, forteller sekretariatsleder Arne O. Holm til Bladet Vesterålen.

Beredskapsstrategi

Utvalget møtes på Sortland med kystvakta som står for en sentral del av dagsordenen.

Holm sier at de blant annet har invitert regionrådsleder Jonni Solsvik, kystvakta og representanter fra Norlense - som alle er sentrale i diskusjonen om en beredskapsstrategi for Nord-Norge.

Fiskeriuttalelse

Som et resultat av møtet som går over to dager, regner Holm med det vil resultere i en uttalelse fra Nordområdeutvalget om fiskeri.

Nordområdeutvalget ble nedsatt av Utenriksdepartementet i april 2010 og er regjeringens rådgivende utvalg om verdiskaping og næringsutvikling i nordområdene.