101 fartøyer er nå tilknyttet Fishing For Litter-ordningen, og i løpet av 2020 brakte de til land 208 tonn avfall fra havet. Mer enn før går nå til gjenvinning. Av det innsamlede kvantum i fjor gikk 55 tonn til resirkulering, skriver Sildelaget i en artikkel på sine nettsider.

Prosjektet styres av miljøkonsulentselskapet Salt, der Hilde Rødås Johnsen er ansvarlig for prosjektet. Hun forteller til sildelaget korona har gjort også dette arbeidet vanskelig i året som gikk, men at oppslutningen er gledelig høy.

- Salt er svært fornøyd med at ordningen har hatt solid oppslutning i næringen også i 2020, og er glade for at vi har kunnet øke både antall mottak og fartøy. Vi opplever at det er stor interesse for ordningen, og at flere aktører og havner tar kontakt med spørsmål om hvordan de kan bidra. Mange ønsker seg også flere mottak, sier Johnsen

Fishing for Litter startet 2016 og er nå oppe i en total på 734 tonn innsamlet og landet avfall. Antallet mottaksstasjoner økte fra 9 til 11 i løpet av 2020, med nyåpning i Båtsfjord og Myre. Antallet deltakende fartøy økte med 16 til 101.

Miljødirektoratets bevilgning for 2020 har vært på 2,4 millioner kroner.