Det er en uttalelse fra årsmøtet i Nordland Venstre som kommer med kraftsalven. Samtidig stemples fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) som Røkke-lakei, melder Bladet Vesterålen.

I uttalelsen oppsummerer Nordland Venstre at Røkke-selskapet fikk kjøpe fem trålerkonsesjoner og en fabrikk på Melbu og i Stamsund på «billigsalg».

– Til gjengjeld skulle arbeidsplasser sikres og samfunnet bygges. Det samme skjedde i Hammerfest noen år etterpå. Det skjedde selv om utviklingen på Melbu så ut til å gå stikk i strid med det som var lovet. Trålerkonsesjonene gikk nok en gang på billigsalg til «fiskeren» Røkke, heter det i uttalelsen fra årsmøtet i Nordland Venstre.

Årsmøtet viser til at Aker Seafoods nå har skilt ut landanleggene i selskapet Norway Seafoods, og at trålerne med kvoter er flyttet til Ålesund.

– Aker Seafoods uttaler i pressen at «Endelig er trålerne kommet hjem!». Aker har hele tiden lovet arbeidsplasser og samfunnsansvar, men har i praksis gjort det motsatte, mener Nordland Venstre.

– Kunne dette skjedd uten de tette båndene mellom Røkke og AP, med en fiskeriminister som kommer rett fra Akers styrerom? For de berørte samfunnene oppleves det som norsk piratvirksomhet uten bording og med regjeringens godkjennelse som redskap, mener partiet.