– Den første brønnbåten lastet opp laks fra anlegget på søndag, og den ankom slakteriet ved Sandnessjøen på mandag, sier seniorinspektør i Mattilsynet Sturla Romstad.

Skytteltrafikk

Det går nå to brønnbåter kontinuerlig for å tømme anlegget for 700.000 fisk.

– Hvis været holder seg vil anlegget være tomt innen to uker, sier Romstad til Namdalsavisa.

Og det er meget raskt.

– Det dreier seg som store mengder biomasse som skal transporteres og bli tatt hånd om. sier han.

3.300 tonn

Laksen i anlegget har en snittvekt på omkring 4,7 kilo, og det vil si at nesten 3.300 tonn med fisk skal slaktes.

For å forhindre at transporten av laksen fra anlegget i Nærøy skal smitte andre anlegg i området, har Mattilsynet lagt opp ei seglingsrute for båten som blant annet går utenfor Vikna.

– Vi har tatt ut masse prøver fra andre anlegg i området, men så langt har vi ikke funnet tegn til at smitten har spredt seg, sier han.

Denne overvåkningen vil fortsette med stort trykk i tida som kommer.

– Dette er første tilfellet av PD i fylket, og vi vil gjerne forhindre at sykdommen får fotfeste, sier han.

For tidlig å konkludere

Siden PD er vanlig på Vestlandet har Mattilsynet vært redde for at den skulle komme hit også.

– Nå har det altså skjedd, men det er for tidlig å si om vi har fått bukt med dette utbruddet, sier Romstad.

Ennå har de ikke klart å påvise hvordan sykdommen har kommet inn i anlegget.

– Vi prøver å spore smittevegen, men det kan vise seg å bli vanskelig.