- Inntil ny forskrift er på plass blir det ikke innkrevd avgifter, heter det i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

Det var sist nyttår at Justervesenet, som har ansvaret for at vektene på landets fiskemottak er korrekte, endret avgiftssystemet. Det førte snart til protester fra særlig de mindre fiskemottakene. I mars skrev Nærings- og fiskeridepartementet at endringa har gitt «uønskede virkninger», at fiskeriminister Per Sandberg og næringsminister Monica Mæland ville se på forskriften på nytt, og at de tok sikte på å ha på plass endring i løpet av sommeren. Det løftet holdt de, nå kommer endringa.

- Nærings- og fiskeridepartementet foreslår at årsavgiften blir basert på samlet omsetning i det enkelte selskap foregående år, ikke på hvor mange fiskemottak det enkelt selskap har. Den nye avgiften vil bli en promille-avgift på totalomsetningen, med et tak på avgiftsbetalingen. Bagatellmessige avgiftsbeløp vil ikke bli innkrevet. Så lenge omsetningstallene kan hentes fra selskapenes innleverte regnskaper, vil næringen ikke bli påført ytterligere rapporteringskrav, heter det i pressemeldinga.

Det er Justervesenet som har ansvaret for tilsynet med vektene for fiskemottak, og utgangspunktet er at alle tilsynskostnadene skal dekkes gjennom årsavgifter. Inntil ny forskrift er på plass blir det ikke innkrevd avgifter.