Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Næringskomitéens flertall bestående av H, Frp, V og KrF avviste tirsdag opposisjonens ønske om å vingeklippe fiskeriministerens fullmakter til å gjøre vedtak som griper inn i strukturen inntil stortinget har fulgt opp Eidesen-utvalgets forslag.

Les saken her: "Fikk ikke flertall for hovedkravet"

- Jeg registrerer at flertallet på Stortinget fortsatt har tillit til fiskeriministeren. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har ikke nådd frem med sin mistillit, og sitt ønske om å endre arbeidsforholdet mellom lovgivende og utøvende makt, sier fiskeriministeren i en kommentar til Kyst og Fjord.

- Jeg har sagt til Stortinget at jeg skal fremme en stortingsmelding. Dette vil jeg selvfølgelig følge opp, sier Sandberg som tilbakemelding på komitéens krav om en snarlig fremlegging av saken som følger opp Eidesen-utvalget.

Han håper også på en god tone i det videre arbeidet.

- Jeg ser frem til en konstruktiv dialog med næringskomiteen fremover, det kommer viktige saker som skal behandles. Vesentlig for disse er å skape forutsigbarhet og lønnsomhet som kommer næringen, kysten og samfunnet til gode, sier Sandberg.