Da vil representanter fra næringen bli invitert til møte, ettersom man antar at alle parter innen den tiden har høstet flere erfaringer med de elektroniske rapporteringssystemene.

Ikke uenig

Forleden møttes representanter fra Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag og leverandørene av rapporteringssystemene for å utveksle kunnskap om blant annet funksjonalitet, brukergrensesnitt, tilbakemeldinger fra brukerne og intensjonen bak systemet. Og Ifølge en rapport fra Fiskarlaget, var alle enige om at man ikke har noe imot fangst- og aktivitetsrapportering, eller at dette skal gjøres elektronisk og ikke på papir. Man har likevel ulike meninger om innhold og tidsfrister i rapporteringskravene.

Det var også enighet om at det for tiden pågår flere parallelle meningsutvekslinger i media. Én handler om den tekniske løsningen, brukertilpasninger og økonomi. En annen om fangstdagboka som sådan, hva som rapporteres inn og hvorfor.

Belastes minst mulig

Bakgrunnen for at partene skal møtes skyldes at fra og med 1. januar 2011 var alle fartøy over 15 meter omfattet av kravet om elektronisk rapportering.

Målet er blant annet at systemet skal redusere antall unødvendige kontroller, slik at kontrollressursene brukes mest mulig effektivt og belastningen på fiskerne blir minst mulig. Systemet skal også gi bedre datagrunnlag for forskning, statistikk og ressursforvaltning.

– Fiskeridirektoratet fokuserer i innkjøringsfasen på å veilede fiskerne i de nye rapporteringskravene. Vi vil derfor la det gå noe tid før kravene til rapportering blir fulgt opp med kontroller. Vi skal være tydelige på når vi begynner å følge opp håndhevelsen, framholdt fiskeridirektør Liv Holmefjord under møtet.