Salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildelag opplyser til lagets nettsider at forrige uke ble en kjempeuke for NVG-fiskerne.

– Forrige uke ble høstens beste uke på notsk vårgytende sild med totalt innmeldt 40.000 tonn. Av dette kvantumet har ringnot fisket 26.600 tonn, kyst 8.600 tonn og fra trålgruppen har vi fått 1.800 tonn. I tillegg har vi tre fangster fra båter fra Skottland, Sverige og Danmark med til sammen 3.000 tonn, opplyser Garvik til nettstedet.

Han forteller at fisket har foregått i to hovedområder.

– Fra Smutthavet i vest og videre nordøstover til rundt 70 nautiske mil vest av Lofotodden er det fisket knappe 29.000 tonn. Det interessante her er at i helgen er det tatt sild fra begge ytterpunktene som ligger i en avstand på rundt 250 nautiske mil, forteller han.

– Fra fjordene utenfor Tromsø, da i hovedsak Kaldfjord, er det tatt vel 11.000 tonn. Silda har nådd dette området litt tidligere enn i fjor, legger han til.

Størrelsen på silda ligger med snittvekt fra 330–385 gram.

– Prisene har holdt seg gjennom uken på et godt nivå med priser fra kr 5,25 til kr 6,36 for direktefangstene. Med slike ukekvantum vi fikk nå minker det fort på kvoten. Pris og tilgjengelighet på silda vil være med å avgjøre mye på dette område, sier Kenneth Garvik Sildesalgslaget.