Assisterende direktør Svein Ove Haugland i Råfisklaget har allerede signalisert at den vanskelige økonomiske situasjonen ute i markedene vil presse prisene.

- De globale, markedsmessige rammebetingelsene ligger i bunnen og vil åpenbart spille en rolle i drøftelsene, sier Haugland til Kyst og Fjord.

Fisk på lager

Råfisklaget og Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) møtes ordinært tre ganger i året for å drøfte fiskeprisene. Høstforhandlingene finner sted i Tromsø 25. september. Ved siden av problematisk verdensøkonomi og forventet høye torskekvote neste år, er også lagersituasjonen et tema. Dette er sensitivt og Haugland vil være forsiktig med for presise beskrivelser.

- Men det ligger noe mer fryste produkter på lager nå enn på samme tid i fjor. Frossenfisk er imidlertid en global handelsvare, der Norge bare er en del av bildet. Våre lagre alene påvirker ikke prisnivået veldig mye.

Mye usikkerhet

- Når det gjelder saltfisk, er lagersituasjonen ganske normal, for tørrfisken er situasjonen uviss, all den tid salget bare så vidt har kommet i gang. Produsentene er forsiktig optimistiske, kundene forsiktige, mange i Sør-Europa sliter og omsetninga går noe ned.

les mer i papiravisa