Økte maksimalkvoter i trålernes fiske etter uer nord for 62°.

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene i trålernes fiske etter uer nord for 62°N med 500 tonn. Ny maksimalkvote er 3 000 tonn. Beslutningen har virkning fra og med i dag 22. juli 2020.