Den nye Greenpeace-avtalen om vern av Arktis omfatter mye større områder enn det er behov for, ifølge russiske forskere. Norske forskere er langt på vei enige.

- De fleste av disse områdene er ikke spesielt sårbare, sier forskningsdirektør Geir Huse ved Havforskningsinstituttet til Kyst og Fjord. Instituttet er i ferd med å gjennomgå dataene fra disse områdene, og Huse regner vernet som høyst midlertidig, og at det ikke trenger å ta se å lang tid før deler av området kan åpnes. Havforskningsinstituttet sin rolle i denne sammenheng er å gi råd til forvaltningen om hvilke områder som er spesielt sårbare og hvilke som er mindre sårbare. Men han kan ikke tidfeste når de har ferdigstilt datagjennomgangen, sier Huse til Kyst og Fjord.

Havforskningen har nå nedsatt en egen gruppe for å utrede de aktuelle områdene. En gruppe forskere ved Havforskningsinstituttet gikk allerede i mars ut med kritikk av Greenpeaces forslag om å etablere et marint verneområde rundt Svalbard, Franz Josefs land og Severnaya Semlja i Barentshavet.

- Det er prisverdig at Greenpeace utfordrer arktiske land til å forvalte disse områdene på en bærekraftig og føre-var basert måte. Uheldigvis er det foreslåtte verneområdet verken faglig påkrevd eller det beste tiltaket for å verne det som er sårbart, skrev forskerne i mars.

Les mer om saken i denne ukes papirutgave av Kyst og Fjord.