Nå tar «Hasting» opp sild for fullt like utafor havna i Senjahopen, skriver Namdalsavisa. Skipper og reder Arnfinn Arnøy legger likevel ikke skjul på at fiskerne er frustrerte over de stadige endringene i regelverket fra Fiskeridirektoratet.

– Vi håper den siste regelendringa er kommet for å bli, vi velger i alle fall å tolke det slik, sier Arnfinn Arnøy til avisa.

Hadde gjort seg klar

Mannskapet fra Nærøy hadde gjort seg klar seg for å dra nordover på sildefiske lørdag 3. januar. Dagen før kom meldinga om at direktoratet rett før jul hadde endret reglene slik at båter over 21 meter ikke fikk fiske innenfor fjordlinja. Båten «Hasting» er en tradisjonell 70-foting, det vil si at fartøyet er 21,32 meter langt. Dermed var sildefiske i fjordene utelukket.

Tok sjansen og dro

– At vi likevel tok sjansen på å dra nordover skyldes at jeg hadde fått signaler fra Fiskarlaget om at det ble jobbet intenst for å endre den nye regelen igjen, og det fikk heldigvis et lykkelig utall, sier Arnøy til Namdalsavisa.

Rederiet har to sidlefartøy. «Hasting» har en kvote på 600 tonn sild, mens det andre fartøyet «Arnøyfjord» har ei kvote på 500 tonn som de vil fiske med til høsten.