Hvert år kårer Råfisklaget en fisker som på vegne av seg selv eller mannskapet gjør seg fortjent til å kalles kvalitetsfisker. Det er i år 16. gangen Råfisklaget skal gjøre utnevnelsen, men før de kommer så langt vil de ha inn folkets kandidater.

– Vi har mange inspirerende fiskere og fartøy som strekker seg ekstra langt for å levere fisk av aller ypperste kvalitet i vårt distrikt. Med denne prisen skal vi løfte disse fram og hedre dem, sier markedskonsulent Eve Falck i Norges Råfisklag.

Prisen deles ut til én eller flere fiskere, eller hele mannskap, på fartøy som utøver sitt fiskeri med gode kvalitetsholdninger. Nå ønsker fiskesalgslaget hjelp til å finne årets kandidater.

Kåringen foregår slik:

• Alle kan nominere kandidater (seg selv eller andre).

• Råfisklagets fagjury går igjennom forslagene og sjekker referanser hos fiskekjøpere og kvalitetskontrollører.

• 14. mai kåres «Årets kvalitetsfisker» på Råfisklagets årsmøte i Tromsø.

Nominasjonen må ha bakgrunn i fangst levert i Norges Råfisklags distrikt. Det er ingen restriksjoner i forhold til båttype, redskapstype eller fiskerier. Men det stilles strenge krav til vinneren, ifølge Råfisklaget.