Resultatet av krillforskningen som ble gjort under toktet med «Kronprins Haakon» i januar i år estimerer den totale bestanden av krill i Sørishavet til hele 72 millioner tonn. Det norske forskningsfartøyet samarbeidet med seks andre fartøy i et internasjonalt prosjekt. «Kronprins Haakon» dekket et område på over 4600 nautiske mil – med om lag 70 prøvestasjoner.

– Vi tok prøver i det som blir kalt område 48, det er her krillfisket i hovedsak foregår, forteller toktleder og HI-forsker Bjørn Krafft i en artikkel på Havforskningsinstituttets nettsider.

Antarktisk krill, Euphausia superba, blir ikke større enn seks centimeter og veier opp til 2 gram.

Det vesle krepsdyret spiller en avgjørende rolle i økosystemet i Sørishavet. Den er hovedretten på menyen for blant annet hval, sel og sjøfugl.

Kvoten for krillfiske i Antarktis er på 620.000 tonn det årlige fisket utgjør cirka halvparten av kvota.

Forskerne undersøker resultatet fra krilltrålen. Foto: Oda Linnea Brekke Iden/HI