Næringspolitisk talskvinne i Senterpartiet Irene Lange Nordahl jubler over mulighetene som åpner seg, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Kvotekamp

Nordahl tok tidligere i år til ordet for å åpne for kvotekamp for den minste flåten som hittil har vært skjermet for kjøp og salg av kvoter.

– Her er det viktig å se på rammebetingelsene for hele verdikjeden for fiskerinæringen, både for flåten og industrien på land, samt rammebetingelsene for havbruksnæringen, sier Nordahl til ANB.

Hun håper mange vil kjenne sin besøkelsestid i debatten.

Begeistret

Stortingsrepresentanten har en sikker alliansepartner i Norges Fiskarlag.

– Det arbeidet som både vi og blant andre Irene Lange Nordahl har lagt ned over flere år, bærer endelig frukter, sier fiskarlagsleder Reidar Nilsen.

Han er begeistret over den kommende stortingsmeldingen.

– Nå skal vi få fram realitetene i debatten, og ingen skal få forlede andre med feilaktige opplysninger, sier han med klar adresse til sine mange motstandere i strukturspørsmålet.

Avventende

Kystfiskarlagsleder Paul Jensen er langt mer avmålt, selv om han ser fram til å få en skikkelig evaluering av kvotesalget som har foregått på større båter i en årrekke nå.

– For øvrig tror jeg fiskeriministeren har vært utsatt for et enormt press fra visse krefter som ønsker mer strukturering. Uansett har jeg ingen tro på at denne regjeringen endrer sin nåværende strukturpolitikk, sier Jensen, som slår fast at det bare er «kvotespekulanter» som vil tjene på det.