Sametingsrådet ga støtte på kr 300 000 til Jo Ande Bongo Dikkanen, kr 200 000 til en 31 fots fartøy, samt støtte til innkjøp av redskaper og utstyr som garn og lineutstyr, heter det i en pressemelding fra Sametinget.

Dikkanen er en ungdom på 21 år som vil satse målbevisst i en næring som de senere år har hatt en sterk vekst nettopp i Nesseby kommune.

Sametingsråd Silje Karine Muotka sier at Sametinget ønsker å bidra til vekst og oppbygging av den kystnære fiskeflåten i de sjøsamiske områdene.

– Da må vi støtte opp under unge fiskere som ønsker å satse. Det er også viktig med tanke på nyrekruttering til fiskeryrket. Det vil også bidra til å styrke bosetting, verdiskaping og sysselsetting i et sjøsamisk område. Støtten til den unge fiskeren i Nesseby er et godt eksempel på initiativ og målrettet holdning til å skape seg en fremtid i fiskerinæringen, og som Sametinget prioriterer støtte til, sier en fornøyd Silje Karine Muotka.