For å bidra til å redusere problemer ute i markedene etter koronautbruddet, innfører en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021.

– Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk. Næringens organisasjoner har etterspurt kvoteoverføring for å redusere utfordringer i markedene. Nå er det gjennomført en høring, og basert på høringssvarene innfører vi en slik ordning i år, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Ordningen innføres på følgende vilkår;

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10% fra 2020 til 2021.

  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.

  • Fiskeridirektoratets vilkår fra 2017-2018 med tanke på eierskap og fangstregistrering legges til grunn ved gjennomføring av ordningen.