– Og potensialet er langt større, ifølge selfangerne.

Det er Fiskebåt som melder dette på sine nettsider.

– Kunne tatt langt flere

– I år var det ingen problem å ta ut kvota på 11.000 dyr. Tvert i mot, så kunne vi nok tatt ut langt flere dyr, sier daglig leder Signe Korneliussen i Lance AS, som eier og drifter selfangstfartøyet «Lance».

Ifølge Korneliussen har de erfarne selfangerne observert svært mye sel i år, langt mer enn de har gjort på svært lenge.

– Våre folk sier de ikke har sett så mange dyr på minst 30 år i Vestisen. Så det er nok ikke helt samsvar mellom deres observasjonr og det havforskerne hevder, sier Korneliussen.

Økende etterspørsel

Minst like viktig som at bestanden er stor er at det også er økende etterspørsel etter produktene.

– Særlig selolje har hatt et oppsving, og har etter hvert blitt et ettertraktet produkt. Mye av dette går til den farmasøytiske industrien som bruker oljen til blant annet å kapsle inn tabletter.

Heller innovasjonsstønad

– Vi har investert i utstyr slik at vi kan skille ut oljen om bord i fartøyet. Dette er råolje som går videre til raffinering og edlere produkter, og her ligger et potensiale for ytterligere verdiskaping, forteller Korneliussen.

I år ble det gitt 2,5 millioner kroner i offentlig støtte som de som driver selfangst kunne søke på. Tilskuddet går til rederlag eller mottak, og målet er at tilskuddet skal føre til å skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.

Jernmangel et helseproblem

Ifølge Korneliussen ville det vært bedre om disse midlene var mer direkte rettet mot å utvikle nye produkter.

– Det er mange spennende prosjekter på gang der man ser på hvordan man kan få merverdi ut av fangsten. Selkjøtt er for eksempel rikt på jern, og med tanke på at jernmangel er et stort helseproblem i mange fattige land er det noe som kan være interessant å gå videre med, avslutter Korneliussen.