Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene fikk 18 stemmer, mens 14 sa nei til avtalen.

– Jeg er glad for at det ble flertall, og vi jobber videre med saken i forhold til regjeringen, sier sametingspresident Egil Olli til NRK Sapmi.

Klar beskjed

Olli mener at Sametinget med vedtaket torsdag kveld dermed har gitt regjeringen klar beskjed om hva man mener om fiskeretten i de sjøsamiske områdene.

– Hvis ikke våre krav blir fulgt opp, da blir det trøbbel. Slik jeg vurderer saken nå, så har vi gode muligheter til å nå fram, sier presidenten.

I debatten tidligere på kvelden sa Olli at man ikke har gitt opp de historiske rettighetene.

– Grunnlaget for oss er de historiske rettighetene, sa han, melder NRK Sapmi.

Skuffet

Norske Samers Riksforbund ble den store taperen og er selvsagt skuffet.

– Det er ikke dette vi har jobbet for i 40 år. Vi har jobbet mot regjering i alle år, nå må vi også jobbe mot våre egne. Det er beklagelig og bekymringsfullt, sier Pedersen.

Han sier NSR vil studere proposisjonen som regjeringen skal legge fram for Stortinget, svært nøye.

– Vi ønsker å jobbe opp mot Stortinget, og deretter må vi vurdere hvordan vi skal følge opp saken videre, sier Pedersen til NRK.

NSR har tidligere varslet at de ønsker å prøve saken for internasjonale domstoler.