Det sier Fiskarlagets leder Kjell Ingebrigtsen til organisasjonens nettsider.

Det er både selve innholdet i vedtaket og ungdommenes initiativ som gleder meg. Det er utrolig fint at nye slekter ser alvoret i dette, sier Kjell Ingebrigtsen.

Konsekvensutredning er første steg i prosessen fram mot oljeutvinning.

– Når Ap nå sier nei til å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja så er det noe jeg vil kalle et historisk viktig vedtak.

70 prosent av all fisk som fanges i Norge er på et stadium i livet sitt innom dette området. Det er derfor særdeles sårbare områder vi snakker om, påpeker han.

Kjell Ingebrigtsen er likevel tydelig på at Ap ikke har vedtatt varig vern.

– Jeg vil derfor si at kampen ikke er over. Vi må holde fokus også for framtida. Kommende generasjoner har fortjent at vi beskytter dette særlig sårbare området, som også er svært viktig for den høstingen som foregår av norske fiskere.

De aktuelle områdene det snakkes om har vært stengt siden 2001, og vil også være det så lenge den nåværende regjeringen sitter, siden både Venstre og KrF stopper saken i den nåværende regjeringen.

– Aps forrige landsmøte gjorde et lite troverdig vedtak. Partiet ville verne en del av områdene i LoVeSe, og åpne andre. Områdene som var foreslått vernet var regnet som lite lovende med tanke på oljefunn. Områdene som var foreslått åpnet, var det derimot store forhåpninger til. Dette reagerte vi yrkesfiskere sterkt på og Aps vedtak lørdag definerer for vår del et mer troverdig politisk ståsted, sier Kjell Ingebrigtsen.

Hele 10 av 15 fylkeslag hadde før dette landsmøtet vært tydelige på at vedtaket fra 2017 var en dårlig sak for Ap.