- Det er tydelig at det er mange som ønsker å jobbe med likestillingsproblematikken, og bidra i det viktige arbeidet vi har fått i gang. Arbeidet med å vurdere søknadene er i gang i departementet, og det vil bli utfordrende å sette dem opp mot hverandre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Søknadene kommer både fra enkeltpersoner, nyopprettede organisasjoner og fra etablerte organisasjoner og samarbeidsklynger. De omfatter en rekke ulike tiltak, som for eksempel etablering av nettverk for kvinnelige fiskere, rekrutteringstiltak og holdningsskapende arbeid.

- Fiskerinæringen har en stor jobb å gjøre på likestillingsområdet, så det er bra at mange ønsker å ta fatt på dette arbeidet. Holdningene må endres, det skal være trygt å være fisker om bord på alle fiskebåter, og vi håper at tida fremover vil vise at flere kvinner velger å være fisker i Norge slik at vi oppnår en bedre kjønnsbalanse i fiskeryrket, sier fiskeri- og havministeren.