Sjøanlegget på Andenes, Andenes Fiskemottak og Tufjordbruket utenfor Havøysund har alle fått, eller er i ferd med å få ensilasjeanlegg som konserverer avskjær og annet avfall som ellers ville blitt kastet.

Aquarius AS (eid 66 prosent av Hordafor) holder til på oppdrettsøya Lovund, men har stor interesse i både hvitfisk og pelagisk industri. I de siste 2 år har selskapet kjøpt inn 135.000 tonn ensilasje fra disse næringene.

Og tallet øker. Forrige uke åpnet de ensilasjeanlegget på Framnes Fiskeindustri, Sjøanlegget, på Andenes. Og i løpet av februar kommer Tufjordbruket, et av Finnmarks største hvitfiskanlegg, etter. Andenes Fiskemottak fikk sitt anlegg i fjor.

- Vi jobber tett med hvitfiskmottak rundt i landet med tanke på å etablere flere slike ensileringsanlegg og eliminere utkast fra land, sier Rasmus Juhl Simensen i Aquarius AS.

- Vi har stor investeringslyst og mange fiskebruk har et problem med å bli kvitt biproduktene og restråstoffet deres. Så dette er åpenbart en vinn-vinn situasjon som alle er tjent med.