Dermed er nok en ny fiskerirekord notert. Norges Råfisklag har nemlig aldri før kunne notere seg en så høy omsetning fra norske fartøy allerede i midten av juni.

Tar man med leveransene utenlandske fartøy. Det vil si russiske trålere, er omsetningen på nærmere 3,8 milliarder kroner.

Utenlandske leveranser

Ifølge råfisklagets ukerapport ga uke 23 ei totalomsetning på 118 mill kroner, hvorav landinger fra 12 russiske trålere til fryselager i Kirkenes, Hammerfest og Tromsø utgjorde tett innpå 3.000 tonn torsk og 1.500 tonn hyse og 250 tonn sei, til verdi totalt 35,8 mill kroner. To av fangstene var kombinert filet/sløydfisk, mens resterende var fryst fisk sløyd u/hode.

Mindre sei

Omsetningen fra norske båter utgjorde 82,2 mill kroner i uke 23. Økt kvantum torsk fra trålere gjorde sitt til at torsken igjen var størst i verdi med 28,6 mill kroner av et kvantum på 2.500 tonn. Deretter fulgte hysa med 1.800 tonn og 13,7 mill kroner, og direktefisket etter blåkveite ga et kvantum på 600 tonn til verdi 11,5 mill kroner. Kraftig reduksjon i seinotfisket (fra 3.700 tonn uka før til 940 tonn i uke 23) førte totalt omsatt sei ned til 1.700 tonn og verdi 11,1 mill kroner.