For en liten måned siden had­de selskapet CCO (Cold Clean Ocean AS) et møte i Kir­ke­nes med ord­fø­re­ren, hav­ne­sje­fen og råd­man­nen i Båts­fjord, der sta­tus for pro­sjek­tet ble gjen­nom­gått.

- Følger avtalen

– I op­sjons­av­ta­len, som til nå er blitt fulgt til punkt og prik­ke, har selskapet frist ut året til å set­te i gang. Tids­fris­te­ne i op­sjons­av­ta­len er forskjøvet med fire må­ne­der, sier ord­fø­rer i Båts­fjord, Geir Knutsen, til avisen, som følger saken fordi en av investorene, Bjarne Minde, er bosatt i Hønefoss. Minde selv vil ikke uttale seg til avisen.

Multian­leg­get er plan­lagt for å ta imot pe­la­gisk fisk, hvit­fisk og skjell og krab­be og skal i følge planene bli på hele 28.000 kvad­rat­me­ter. Men i mø­tet i Kir­ke­nes skal Min­de ha kom­met med øns­ke om yt­ter­li­ge­re tom­te­are­al. An­leg­get er plan­lagt trinn­vis ut­byg­get.

Fra før av er det sprengt ut fjell for å ha en dypvannskai ved industritomta.

Næringsfondet

Det var allerede i april 2012 at Kyst og Fjord kunne fortelle om planene, som blant andre Øystein Jørgensen, tidligere leder i Nordic Sea Holding, står bak. Sammen med John Roger Eriksen, Roger Brandshaug, Bjarne Minde, Mats Dyrnes og Lars Hertz-Thomassen, ønsker han å etablere et komplett industrianlegg som både skal inneholde pelagisk industri, hvitfiskproduksjon samt krabbe- og skjellanlegg. Gruppen, som så for seg at det pelagiske anlegget skulle stå ferdig allerede i 2013, fikk et tilskudd på 800.000 kroner fra næringsfondet i Båtsfjord.

I søknaden til næringsfondet skisserte de opp at et komplett ferdig anlegg med arbeid til 150-250 personer på hel- og deltid.

Frist til 1. mai

Kommunestyret og formannskapet i Båtsfjord har gitt CCO frist til å sette i gang byggearbeidene senest 1. mai 2015.