Professor Trygve Gjedrem bare må være Norges minst oppskrytte mann. Svært få i landet vet hvilken betydning han fikk for den gryende laksenæringa. Foto: Dag Erlandsen

Norges minst oppskrytte mann

Trygve Gjedrem (88) er landets minst oppskrytte mann. I fjor genererte arbeidet hans eksportinntekter for 61,4 milliarder kroner. Men verken du eller Wikipedia vet hvem han er.