Grieg Seafood utvider produksjonen ved smoltanlegget i Adamselv. D et nye anlegget skal produsere 3 000 tonn post-smolt fra 2026. Det vil skape omtrent 10 nye arbeidsplasser i Lebesby kommune, skriver selskapet i en pressemelding.

Post-smolt er settefisk som har fått gå lenger på land slik at den er større og mer robust når den settes ut i havet.

– Vi jobber mye med å forbedre fiskehelse, fiskevelferd og biologi. Post-smolt blir et viktig verktøy for å få til alle disse tingene, sier Vidar Aamo Nikolaisen, regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark.

Utbyggingen starter opp i høst, og prosjektet har en estimert byggetid på to år. Den første post-smolten skal etter planen settes i sjøen i 2026.

Den nye enheten vil være tilknyttet Grieg Seafoods eksisterende smoltanlegg i Adamselv.

Grieg Seafood har gode erfaringer med utsett av post-smolt i Rogaland. Resultatene så langt er forbedret lusekontroll og færre lusebehandlinger når post-smolt kombineres med andre forebyggende tiltak. Fiskevelferd og overlevelse har gått opp i post-smolt-gruppene, skriver selskapet.

– Grieg Seafood Finnmark har frem til nå hatt noe større smolt enn i tradisjonell oppdrett, men det er først med denne investeringen at Grieg Seafood for alvor implementerer post-smolt-satsingen også her i nord. Vi gleder oss til første utsett i 2026, sier Aamo Nikolaisen.

Byggestart skulle opprinnelig skje i 2022, men ble satt på is fordi innføringen av grunnrenteskatt på havbruk skapte store usikkerheter. Den endelige skatten ble bedre enn det opprinnelige forslaget, og mange politikere har signalisert at de ønsker å forbedre skatten ytterligere. Derfor har Grieg Seafood Finnmark nå valgt å gjennomføre første fase av utbyggingen, fremgår det av pressemeldingen.

Godt samarbeid

– Vi kan ikke annet enn å skryte av ordfører Sigurd Rafaelsen og de andre politikerne i kommunen. De er alltid på ballen og flinke til å legge til rette for ny næringsaktivitet i Lebesby, forteller Aamo Nikolaisen.