Kystflåten leverte forrige uke 11 000 tonn torsk, noe som gjør uka til den beste så langt i år. Totalverdien utgjorde 401 millioner kroner, og bak det tallet ligger det snittpriser til fisker fra 58 kroner i Troms som beste notering ned til 49 i Øst-Finnmark.

Det melder Råfisklaget i sin siste ukerapport.

Slik fordeler prisene seg for torsken forrige uke:

Torskekvantumet som er levert til nå fordeler seg slik per redskap:

 • 6.840 tonn tatt på snurrevad

 • 3.410 tonn på garn,

 • 570 tonn på line/autoline

 • 220 tonn på juksa.

Det er Vesterålen som står for kjøp av mest snurrevadtorsk:

 • 3.110 i Vesterålen

 • 1.600 tonn i Vest-Finnmark

 • 1.420 tonn i Troms

 • 420 tonn i Lofoten

 • 290 tonn i Øst-Finnmark.

På garn fordeler fangstene seg slik:

 • 1.310 tonn i Troms

 • 880 tonn i Vest-Finnmark

 • 650 tonn i Vesterålen

 • 460 tonn i Lofoten

 • 70 tonn i Øst-Finnmark

 • 35 tonn i området Helgeland-Nordmøre.

Linekvantumet fordeler seg slik:

 • 180 tonn i Øst-Finnmark

 • 150 tonn i Lofoten

 • 110 tonn i Vesterålen

 • 80 tonn i Troms.

Sei

Videre ble det omsatt 2 690 tonn fersk sei til en totalverdi av 28 millioner kroner. Kvantumet er redusert med 2 400 tonn i forhold til uka før.

 • 1 490 tonn ble tatt på snurrevad

 • 1 160 tonn på garn

 • 25 tonn ble tatt på juksa

Hyse

Det ble levert 819 tonn hyse til en verdi av 10,7 millioner kroner. Det en økning fra 780 tonn uka før.

 • 315 tonn av ukekvantumet ble levert i Øst-Finnmark, og mesteparten av dette var linefisk.

 • I Vesterålen ble det levert 259 tonn, hvorav 196 tonn kom fra snurrevad og 53 tonn fra line/autoline.

 • I Lofoten og Salten ble det levert 128 tonn, hvorav 72 tonn kom fra snurrevad.

 • I Troms er det levert 65 tonn

 • I Vest-Finnmark 21 tonn

Kongekrabbe

Ferskleveransene av kongekrabbe i uke 8 var 27 tonn til verdi 11,1 millioner kroner. Det er en økning fra 20,5 tonn uken før.

Av dette var 23 tonn fanget i det regulerte fisket av 156 båter. I det uregulerte fisket vest for Nordkapp var det fanget 4 tonn av 34 båter.

 • Varangerfjorden 10 tonn

 • Havområdet mellom Berlevåg og Båtsfjord 3,5 tonn

 • Tanafjorden 3,2 tonn

 • Øvrige felt litt under 3 tonn.