‒ Både nasjonalt og internasjonalt jobbes det med å gjøre viktig varslingsinformasjon fra maritime myndigheter lettere tilgjengelig for sjøfarende ved å få dette direkte inn i kartsystemene om bord, forklarer trafikkleder Ole Petter Husøy ved Vardø sjøtrafikksentral.

Gjennom tjenesten skal feilmeldinger om sjømerker bli synlig som grafiske symboler på fartøyets brosystemer.

Starter i Vardø

I første omgang skal Kystverket teste ut informasjonstjenesten i et begrenset område i tjenesteområdet til sjøtrafikksentralen i Vardø.

Den nye informasjonstjenesten bruker eksisterende AIS-teknologi for navigasjonsmerker (AIS AtoN), for å sende ut varslingsmeldinger om slukkede sjømerker via Kystverkets nasjonale AIS-nettverk.

Gode tilbakemeldinger

I vinter har Kystverket kjørt flere testrunder der AIS AtoNs er satt ut for å informere om sjømerker som er slukket eller ute av posisjon. På skjermene om bord blir informasjonen synlig som symboler.

‒ Så langt har vi fått utelukkende gode tilbakemeldinger fra alle fartøyene som har brukt tjenesten. Samtlige synes at dette er en effektiv og brukervennlig måte å bli informert om feil på sjømerker med lys, sier Husøy.

Han forklarer at Kystverket også har fått innspill til hvordan tjenesten kan forbedres.

‒ I neste testrunde skal vi justere på de symbolene som vises og få tekstinformasjon om feil direkte på skjermene.

Planlegger flere testrunder

‒ Testprosjektet gjelder i første omgang for et utvalg av sjømerker. Hvis testingen er vellykket og tjenesten blir godt mottatt av skipsfarten, håper vi å kunne utvide tjenesten til å dekke alle områder langs kysten, forklarer seniorrådgiver Guttorm Tomren i staben for transport, havn og farled.

Hvis tjenesten på sikt blir innført på permanent basis, vil den bli et supplement til Kystverkets navigasjonsvarslingstjeneste. ‒ Tjenesten vil ikke erstatte de internasjonalt pålagte varslingstjenestene som Kystverket har ansvar for, fastslår Tomren.

I dag er rundt 60 prosent av Kystverkets navigasjonsinnretninger fjernovervåket via 2G. Når 2G-nettet stenges i 2025, vil Kystverket miste muligheten til å fjernovervåke en stor andel av sine navigasjonsinnretninger.

– Det er derfor viktig at de sjøfarende melder inn feil på våre innretninger for at vi skal være i stand til å varsle skipstrafikken, avslutter Tomren.

I sjøkartet får sjøfarende opp en grafisk feilmelding. Feilmeldingen er synlig som et symbol for å indikere at navigasjonslykten mangler eller har feil.